Depresja u osób starszych

Depresja jest chorobą, która może spotkać każdego człowieka, w każdym wieku, a seniorzy to grupa osób szczególnie narażona na jej wystąpienie. Dlaczego tak się dzieje? Wynika to z pogarszającego się stanu zdrowia, stopniowego zaniku sprawności pycho-fizycznej oraz zmian, jakie zachodzą w pełnionych rolach we współczesnym społeczeństwie, a nawet w rodzinie. Po pierwsze, stan zaawansowania depresji powinien zdiagnozować psychiatra psychoterapeuta. To […]

Czytaj dalej